Phương pháp tính Hiệu suất năng lượng máy biến áp

Cập nhật 26/03/2013. 1818 ngày trước

Giá: Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mã Sản phẩm: MBAPP

Số lượng:

Hiệu suất năng lượng tối thiểu của máy biến áp là một thông số quan trọng mà bất kỳ một Doanh nghiệp sản xuất hay nhà Thương mại nhập khẩu nào cũng đều phải biết.

1) Định nghĩa:

Hiệu suất năng lượng là tỷ số tính bằng % giữa công suất tác dụng đầu ra và công suất tác dụng đầu vào của máy biến áp phân phối.

2) Phương pháp tính (công thức):


Trong đó:

E 50%: Hiệu suất tính bằng % của máy biến áp ở 50% phụ tải và ở hệ số công suất bằng 1.

S: Công suất danh định máy biến áp, kVA.

Pk: Tổn hao có tải máy biến áp, kW.

Po: Tổn hao không tải máy biến áp, kW.

3) Ví dụ:

Máy biến áp 250kVA – 35/0,4kV:

S= 250kVA

Pk= 3,2kW

Po= 0,64kW


Máy biến áp 1800kVA – 22/0,4kV:

S= 1800kVA

Pk= 17,8kW

Po= 2,5kW


4) Biện pháp để máy biến áp đạt “Hiệu suất năng lượng tối thiểu”:

a. Biện pháp số học:

+ Giảm Pk,

+ Giảm Po.

b. Biện pháp hành động:

+ Thiết kế chuẩn (TCVN 6306:2006),

+ Dùng nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn (dây đồng, tôn silic),

+ Thiết bị công nghệ tiên tiến (máy cắt tôn, quấn dây),

+ Kiểm soát thi công tốt.

Lê Huy Cần (MEE)

Các sản phẩm khác


Bình luận bài viết với Facebook