在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果
Trang Chi Tiết tin tức -Quy định mới về đo đếm điện năng trong hệ thống điện

Quy định mới về đo đếm điện năng trong hệ thống điện

Cập nhật 10/12/2015. 1641 ngày trước

Giá: Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mã Sản phẩm: MBATT

Số lượng: 01

Ngày 01/12/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2015/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện.

Thông tư  quy định về đo đếm điện năng trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện và bán lẻ điện, bao gồm các nội dung như yêu cầu đối với Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Trách nhiệm của các đơn vị trong đo đếm điện năng; Trình tự thoả thuận thiết kế kỹ thuật, đầu tư, lắp đặt, nghiệm thu Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Quản lý, vận hành Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm phục vụ giao nhận điện năng; Quy định chung về giao nhận điện năng.

Bạn có thể xem và tải Thông tư số 42/2015/TT-BCT: Tại đây

Các sản phẩm khác


Bình luận bài viết với Facebook