在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果
Trang Chi Tiết tin tức -Phân biệt các máy biến áp theo phương pháp làm mát

Phân biệt các máy biến áp theo phương pháp làm mát

Cập nhật 07/11/2015. 1992 ngày trước

Giá: Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mã Sản phẩm: MBAPP

Số lượng: 300

Theo TCVN 6306-2: 2006, máy biến áp được phân biệt theo phương pháp làm mát, sự phân biệt này được thể hiện bằng mã 4 chữ cái.

- Chữ cái thứ nhất: Môi chất làm mát bên trong tiếp xúc với cuộn dây: O (dầu khoáng hoặc chất lỏng cách điện tổng hợp có điểm cháy ≤ 300 oC); K (chất lỏng cách điện có điểm cháy > 300 oC); L (chất lỏng cách điện có điểm cháy không đo được).

- Chữ cái thứ hai: Cơ cấu tuần hoàn đối với môi chất làm mát bên trong: N (dòng xi phông nhiệt tự nhiên qua thiết bị làm mát rồi đi vào các cuộn dây); F (tuần hoàn cưỡng bức qua thiết bị làm mát, dòng xi phông nhiệt trong cuộn dây); D (tuần hoàn cưỡng bức qua thiết bị làm mát, hướng trực tiếp từ thiết bị làm mát đến ít nhất là cuộn dây chính).

- Chữ cái thứ ba: Môi chất làm mát bên ngoài: A (không khí); W (nước);

- Chữ cái thứ tư: Cơ cấu tuần hoàn đối với môi chất làm mát bên ngoài: N (đối lưu tự nhiên); F (tuần hoàn cưỡng bức (quạt, bơm)).

Ví dụ:

- ONAN/ONAF, máy biến áp có hệ thống quạt có thể đưa vào làm việc ở phụ tải cao theo yêu cầu. Sự tuần hoàn dầu chỉ do hiệu ứng xi phông nhiệt trong cả hai trường hợp.

- ONAN/OFAF, máy biến áp có thiết bị làm mát bằng bơm và quạt gió nhưng máy biến áp đó cũng qui định khả năng mang tải bị giảm ở điều kiện làm mát tự nhiên.

Nguồn: TCVN 6306-2: 2006

Các sản phẩm khác


Bình luận bài viết với Facebook