MBA 110kV được chứng kiến thử nghiệm tại xưởng

Cập nhật 03/09/2015. 1635 ngày trước

Giá: Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mã Sản phẩm: MBATT

Số lượng: 02

Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE) ký hợp đồng sản xuất 02 MBA 10MVA - 121kV/6,3kV. Theo điều khoản hợp đồng, sản phẩm được khách hàng chứng kiến thử nghiệm tại xưởng.

Đối với MBA 110kV, MEE luôn sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện bắt buộc, trong đó có việc chứng kiến thử nghiệm các hạng mục tại xưởng theo TCVN.

Sản phẩm (02 MBA 10MVA - 121kV/6,3kV) thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2 - tỉnh Sơn La, đang chuẩn bị giao hàng đúng tiến độ.

Ảnh và bài: Bùi Xuân Hải

Các sản phẩm khác


Bình luận bài viết với Facebook