Trạm biến áp di động và sự ưu việt

Cập nhật 13/11/2014. 1930 ngày trước

Giá: Liên hệ

Xuất xứ: NN

Mã Sản phẩm: TBA DĐ

Số lượng: 50

Giải pháp trạm biến áp di động có khả năng rất cao để nhanh chóng khôi phục dịch vụ điện sau một sự cố hoặc thiên tai, cung cấp dịch vụ mới, tạm thời cung cấp điện trong khi xây dựng dự án và thay thế thiết bị trong quá trình bảo dưỡng trạm.

Ở một số nước, trạm biến áp di động là không hiếm. Máy biến áp di động đặc biệt hữu ích trong các điều kiện sau: Dịch vụ khẩn cấp, dịch vụ mới, dịch vụ tạm thời. Trạm biến áp di động được thiết kế đặc biệt cho tính di động và an toàn tối đa chịu được các yêu cầu an toàn di chuyển và vận hành.

Xin giới thiệu một số hình ảnh trạm biến áp di động nổi bật sau đây:

Donganh MEE giới thiệu từ Nguồn Internet

Các sản phẩm khác


Bình luận bài viết với Facebook