在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果
Trang Chi Tiết tin tức -Công ty đại chúng chưa niêm yết phải lên UPCOM
Công ty đại chúng chưa niêm yết phải lên UPCOM
Ngày phát hành : 09/12/2015
Công ty cổ phần có vốn điều lệ 10 tỷ VND và có số cổ đông từ 100 trở lên theo Điều 25 Luật Chứng khoán được gọi là Công ty đại chúng, những Công ty này phải lên UPCOM.

Điều này được quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính:

- Tất cả các Công ty đại chúng hình thành trước ngày 01/01/2016 mà không niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch UPCOM trong vòng một năm.

- Các Công ty đại chúng hình thành sau ngày 01/01/2016, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký Công ty đại chúng hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty phải thực hiện đăng ký giao dịch UPCOM.

 
 
 

Gửi phản hồi

Điền đầy đủ thông tin(*)

Tên: (*)
Địa chỉ E-Mail:  
Website của bạn nếu có

Bình luận bài viết với facebook