Máy biến áp phân phối - chỉ tiêu dán nhãn
Ngày phát hành : 05/09/2013
Máy biến áp phân phối được dán nhãn năng lượng phải đáp ứng TCVN 8525: 2010

Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu để cấp dán nhãn cho máy biến áp phân phối phải đạt mức theo bảng dưới đây.

 

Trong đó, hiệu suất năng lượng được tính theo công thức:
 
 
 

Gửi phản hồi

Điền đầy đủ thông tin(*)

Tên: (*)
Địa chỉ E-Mail:  
Website của bạn nếu có

Bình luận bài viết với facebook