在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果
Trang Chi Tiết tin tức -Tóm tắt Tiêu chí nông thôn mới về điện
Tóm tắt Tiêu chí nông thôn mới về điện
Ngày phát hành : 02/09/2013
Tiêu chí về điện nông thôn (Tiêu chí số 4 theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 06/4/2009) gồm hai nội dung chính, đó là: Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đối với lưới điện nông thôn; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Thực hiện nội dung 4.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với lưới điện nông thôn:

Hệ thống điện nông thôn bao gồm: các trạm biến áp phân phối, các tuyến đường dây trung áp, các tuyến đường dây hạ áp, công tơ đo đếm điện năng để phục vụ nhu cầu sử dụng điện trong dân cư và phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn.

Hệ thống điện này phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong Quy định kỹ thuật điện nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp; Văn bản số 5301/BCT-CNĐP ngày 09/6/2009 về việc hướng dẫn cơ bản tiêu chí về điện đối với xã thí điểm xây dựng nông thôn mới.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn:

- Các nguồn cấp điện cho nông thôn có thể là nguồn điện được cấp từ lưới điện quốc gia, hoặc nguồn điện tại chỗ.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đối với xã nông thôn mới: theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về nội dung 4.2 phải đạt mục tiêu về tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên như sau:

+ Từ 99% trở lên đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ;

+ Từ 98% trở lên đối với vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long;

+ Từ 95% trở lên đối với vùng trung du và miền núi phía Bắc.

 

Donganh MEE

 

Gửi phản hồi

Điền đầy đủ thông tin(*)

Tên: (*)
Địa chỉ E-Mail:  
Website của bạn nếu có

Bình luận bài viết với facebook