Điện năng tiêu thụ bình quân đầu người
Ngày phát hành : 06/08/2013
Tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam đã được cải thiện các năm qua; Tuy nhiên vẫn còn thấp so với khu vực, và thấp hơn nhiều các nước phát triển. Bảng và sơ đồ sau đây cho chúng ta sự so sánh!
        Electric power consumption (kWh per capita)

Quốc gia/Năm

2008

2009

2010

Vietnam

813

917

1,035

Singapore

8,185

7,790

8,307

Thailand

2,116

2,120

2,335

Malaysia

3,278

3,934

4,136

Philippines

588

592

641

Cambodia

114

127

144

Indonesia

574

597

639

India

564

599

626

Japan

8,075

7,838

8,394

Korea, Dem. Rep.

806

729

745

Korea, Rep.

8,791

8,900

9,744

China

2,458

2,633

2,944

Hong Kong SAR, China

5,883

5,951

5,960

United States

13,663

12,914

13,395

Uruguay

2,588

2,662

2,751

Norway

24,866

23,860

25,175

Sweden

14,869

14,143

14,939

Australia

10,682

10,536

10,286

Bangladesh

225

247

274

Brazil

2,233

2,202

2,381

Canada

16,450

15,120

15,137

Cuba

1,316

1,327

1,297

Denmark

6,535

6,220

6,327

France

7,651

7,342

7,734

Germany

7,149

6,753

7,215

Iceland

50,067

51,259

51,440

Iraq

740

1,086

1,224

Italy

5,661

5,271

5,384

Kuwait

16,740

16,351

16,759

Luxembourg

15,936

14,424

16,834

Mexico

1,908

1,870

1,915

Nigeria

126

120

135

Norway

24,866

23,860

25,175

 

Nguồn: data.worldbank.org
 
 
 
 donganh MEE sưu tầm
 

Gửi phản hồi

Điền đầy đủ thông tin(*)

Tên: (*)
Địa chỉ E-Mail:  
Website của bạn nếu có

Bình luận bài viết với facebook